Pozwolenie AEO jak uzyskać i jakie są jego korzyści?

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo,

Pozwolenie AEO (ang. Authorised Economic Operator) to certyfikat, który potwierdza, że przedsiębiorca spełnia określone kryteria bezpieczeństwa i zgodności w zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi. Jest to dokument, który ułatwia prowadzenie działalności w ramach unijnego rynku wewnętrznego i współpracę z organami celno-skarbowymi. W tym artykule przedstawimy, jak można ubiegać się o pozwolenie AEO, jakie są jego rodzaje i jakie przynosi korzyści dla przedsiębiorców.

Jakie są rodzaje pozwolenia AEO?

Istnieją dwa rodzaje pozwolenia AEO:

 • Świadectwo AEO (AEOC) – dotyczy uproszczeń celnych i podatkowych, takich jak zwolnienie z gwarancji celnej, procedura uproszczona deklarowania towarów, preferencyjne traktowanie przy kontroli celnej i podatkowej.
 • Certyfikat AEO (AEOS) – dotyczy bezpieczeństwa i ochrony łańcucha dostaw, takich jak mniej częste kontrole fizyczne i dokumentacyjne, priorytetowe traktowanie przy kontroli bezpieczeństwa, łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych związanych z bezpieczeństwem.

Można również ubiegać się o pozwolenie AEO, które obejmuje oba rodzaje certyfikatów (AEOF). Jest to najbardziej kompleksowa forma pozwolenia AEO, która daje najwięcej korzyści i uprawnień. Pozwolenie AEOF jest przyznawane przedsiębiorcom, którzy spełniają wszystkie kryteria zarówno dla świadectwa AEO, jak i certyfikatu AEO.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo,

Jak ubiegać się o pozwolenie AEO?

Aby ubiegać się o pozwolenie AEO, należy spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Unii Europejskiej
 • być zaangażowanym w czynności celne i obroty towarowe z krajami trzecimi
 • nie być skazanym za poważne lub powtarzające się naruszenia przepisów celnych lub podatkowych
 • wykazać odpowiednią historię finansową i płynność
 • stosować odpowiednie procedury księgowe i logistyczne
 • zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony dla towarów, pracowników, partnerów i danych

Aby ubiegać się o pozwolenie AEO, należy złożyć wniosek AEO do właściwego urzędu celnego. Wniosek musi zawierać następujące elementy:

 • formularz wniosku o nadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO
 • kwestionariusz samooceny, w którym przedsiębiorca opisuje swoje procedury i środki związane z kryteriami AEO
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków AEO, takie jak sprawozdania finansowe, umowy z partnerami, certyfikaty jakości, plany bezpieczeństwa

Po złożeniu wniosku, urząd celny przeprowadza ocenę ryzyka i audyt u przedsiębiorcy. Jeśli ocena jest pozytywna, urząd celny wydaje decyzję o nadaniu statusu AEO. Decyzja jest ważna na czas nieokreślony, pod warunkiem utrzymania kryteriów AEO.

Jakie są korzyści z posiadania pozwolenia AEO?

Posiadanie pozwolenia AEO przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców, takich jak:

 • szybszy i łatwiejszy obrót towarowy z krajami trzecimi
 • niższe koszty i ryzyko związane z procedurami celnymi i podatkowymi
 • większa konkurencyjność i wiarygodność na rynku
 • lepsza współpraca i komunikacja z organami celno-skarbowymi
 • dostęp do uproszczeń celnych w innych krajach, które uznają status AEO

Jakie są obowiązki posiadaczy pozwolenia AEO?

Posiadanie pozwolenia AEO wiąże się również z pewnymi obowiązkami, które należy spełniać, aby utrzymać status AEO i korzystać z jego uprawnień. Do tych obowiązków należą:

 • stosowanie się do przepisów celnych i podatkowych oraz innych przepisów związanych z obrotem towarowym
 • informowanie organów celnych o wszelkich zmianach w działalności, procedurach lub danych, które mogą mieć wpływ na status AEO
 • współpraca i udostępnianie informacji organom celnym w razie kontroli, audytu lub dochodzenia
 • monitorowanie i poprawianie swoich procesów i środków związanych z kryteriami AEO
 • szkolenie i motywowanie swoich pracowników i partnerów do przestrzegania zasad AEO

Jeśli posiadacz pozwolenia AEO nie spełnia tych obowiązków, organy celne mogą cofnąć lub zawiesić jego status AEO.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pozwoleniu AEO i skorzystać z profesjonalnej pomocy w jego uzyskaniu, zapraszamy do kontaktu z firmą pozwolenieaeo.pl, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 • przygotowania wniosku i kwestionariusza samooceny
 • przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego
 • szkoleń celnych dla pracowników i partnerów
 • doradztwa i wsparcia w trakcie procedury AEO

Firma pozwolenieaeo.pl ma wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje w dziedzinie prawa celnego i podatkowego. Zaufało jej już wiele przedsiębiorstw, które dzięki jej usługom uzyskały pozwolenie AEO i cieszą się z jego korzyści. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Be the first to comment on "Pozwolenie AEO jak uzyskać i jakie są jego korzyści?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*